ETKİNLİKLER 2022

anakonular--banner-icon

TÜSAD AKADEMİ ONLİNE TOPLANTISI

AKCİĞER KANSERİNDE İMMÜNOTERAPİ VE HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLERE BAĞLI GELİŞEN KOMPLİKASYONLAR: VAKALAR EŞLİĞİNDE LİTERATÜRÜN İNCELENMESİ

22 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA | SAAT 20:00 – 21:30

MODERATÖR
PROF. DR. ÜLKÜ YILMAZ
SBÜ Ankara Atatürk Sanatoryum EAH
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

MODERATÖR
PROF. DR. UFUK YILMAZ
SBÜ İzmir Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

KONUŞMACI

OSİMERTİNİB İLİŞKİLİ PNÖMONİTİS

DR. NAZAN ERBAŞ KANAT

SBÜ Ankara Atatürk Sanatoryum EAH Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

KONUŞMACI

PEMBROLİZUMAB İLİŞKİLİ PNÖMONİTİS

DR. EZGİ GÜREL AKAN

SBÜ Ankara Atatürk Sanatoryum EAH Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

KONUŞMACI

ATEZOLİZUMAB SONRASI ATİPİK BEYİN METASTAZI

DOÇ. DR. ÖZGÜR BATUM

SBÜ İzmir Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

TÜSAD AKADEMİ ONLİNE TOPLANTISI
“31 MAYIS DÜNYA TÜTÜNSÜZ GÜNÜ ETKİNLİĞİ”

SİGARA HASTALARI İLE ETKİLİ İLETİŞİM: İLETİŞİM BECERİLERİMIZ BIRAKMA BAŞARISINI ARTIRIR MI?

31 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA | SAAT 20:00 – 21:30

MODERATÖR
PROF. DR. NAZMİ BİLİR
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı (Emekli), Ankara

MODERATÖR
PROF. DR. ŞULE AKÇAY
Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

KONUŞMACI
DOÇ. DR. TİJEN ACAR
SBÜ Ankara Atatürk Sanatoryum EAH
Aile Hekimliği Kliniği, Ankara

TÜSAD AKADEMI ONLINE TOPLANTISI
“OLGULARLA MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARI”

17 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA | SAAT 20:00 – 21:30

MODERATÖR
DOÇ. DR. CEPRAİL ŞİMŞEK
Ankara Atatürk Sanatoryum
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İş ve Meslek Hastalıkları Kliniği,
Ankara

MESLEKSEL KOAH
DR. MERVE ACUN PINAR
Ankara Atatürk Sanatoryum
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İş ve Meslek Hastalıkları Kliniği,
Ankara

MODERATÖR
DR. ARİF KELEŞOĞLU
İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları
Derneği(İMUD) Başkanı,
Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi
Göğüs Hastalıkları Kliniği,
Ankara

MESLEKSEL ASTIM
DOÇ. DR. AYŞE COŞKUN BEYAN
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Sağlık Hizmetleri Sağlık Meslek Yüksek Okulu,
İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı,
İzmir

MESLEKSEL HİPERSENSİTİVİTE PNÖMONİSİ
DR. ADEM KOYUNCU
Ankara Atatürk Sanatoryum
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İş ve Meslek Hastalıkları Kliniği,
Ankara

BİR MESLEK HASTALIĞI OLARAK RESPİRATUVAR BRONŞİOLİT
DR. NUR ŞAFAK ALICI
SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs
Hastalıkları ve Cerrahisi EAH,
İş ve Meslek Hastalıkları Kliniği,
İzmir

PNÖMOKONYOZ
DR. GÜLDEN SARI
Ankara Atatürk Sanatoryum
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İş ve Meslek Hastalıkları Kliniği,
Ankara

TÜSAD AKADEMI ONLINE TOPLANTISI
DÜNYA ASTIM GÜNÜ ETKİNLİĞİ “ASTIMDA AÇIKLARI KAPATIYORUZ”

11 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA | SAAT 20:00 – 21:30

MODERATÖR
ASTIM TEDAVİSİNDE NELER DEĞİŞTİ
PROF. DR. ZEYNEP FERHAN ÖZŞEKER
TÜSAD Astım ve Alerji Çalışma Grubu Başkanı
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD,
İmmünoloji ve Alerji BD
İstanbul

ASTIMDA DOĞRU TANI, INHALER TEKNİK VE TEDAVİ UYUMU
PROF. DR. KURTULUŞ AKSU
SBÜ Ankara Atatürk Sanatoryum EAH
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

ASTIMDA AKUT ATAK TEDAVİSİNE GÜNCEL BAKIŞ
PROF. DR. LEVENT CEM MUTLU
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları ABD, Tekirdağ

TÜSAD AKADEMİ ONLİNE TOPLANTISI
“GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU
OLGU TARTIŞMALARI”

21 NİSAN 2022 PERŞEMBE | SAAT 20:30 – 22:00

MODERATÖR

PROF. DR. LEVENT DALAR
TÜSAD Girişimsel Pulmonoloji Çalışma Grubu Başkanı
Liv Vadistanbul Hastanesi
Göğüs Hastalıkları Kliniği,
İstanbul

ANA HAVAYOLU OBSTRÜKSİYONUNUN NADİR BİR NEDENİ
DR. ÖZLEM SOĞUKPINAR
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve
Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Göğüs Hastalıkları ABD, İstanbul

TRAKEADA CERRAHİ SONRASI DARLIK
DOÇ. DR. CENGİZ ÖZDEMİR
Liv Vadistanbul Hastanesi
Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

İLGİNÇ BİR EBUS OLGUSU
DR. ÖMER AYTEN
Sultan 2. Abdülhamid Han
Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Göğüs Hastalıkları ABD, İstanbul

TÜSAD İZMİR ŞUBE TOPLANTISI
“BRONŞEKTAZİ VE YÖNETİMİ”

7 NİSAN 2022 PERŞEMBE | SAAT 20:30 – 21:30

MODERATÖR

PROF. DR. FİLİZ KOŞAR
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
İstanbul

20:30-20:50
BRONKEŞTAZİ ETYOLOJİSİ, AYIRICI TANISI, RADYOLOJİSİ
DOÇ. DR. BURCU ARPINAR YİĞİTBAŞ
Medeniyet Üniversitesi Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın
Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıklar Anabilim Dalı,
İstanbul

MODERATÖR

DOÇ. DR. NİGAR DİRİCAN
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Medical Park Hastanesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

20:50-21:10
BRONŞEKTAZİDE MEDİKAL TEDAVİ
DOÇ. DR. PERVİN KORKMAZ EKREN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
İzmir

21:10-21:30
BRONŞEKTAZİDE CERRAHİ TEDAVİ
DOÇ. DR. SERKAN YAZGAN
SBÜ İzmir Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM,
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

TÜSAD AKADEMİ ONLİNE TOPLANTISI
DÜNYA TÜBERKÜLOZ GÜNÜ ETKİNLİĞİ
“TÜBERKÜLOZ YÖNETİMİNDE REHBER ÖNERİLERİ”

31 MART 2022 PERŞEMBE | SAAT 20:00 – 21:30

MODERATÖR

PROF. DR. MUSTAFA HİKMET ÖZHAN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı (Emekli),
İzmir

KORUNMA ÖNERİLERİ
DOÇ. DR. ÖZGÜR BATUM
SBÜ İzmir Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve
Cerrahisi SUAM, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
İzmir

MODERATÖR

PROF. DR. SERİR ÖZKAN
SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD.
İzmir Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi
SUAM, İzmir

TANI ÖNERİLERİ
PROF. DR. GÜNEŞ ŞENOL
İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı, İzmir

TEDAVİ ÖNERİLERİ
DOÇ. DR. ONUR FEVZİ ERER
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

TÜSAD AKADEMİ ONLİNE TOPLANTISI
2022 DÜNYA UYKU GÜNÜ ETKİNLİĞİ
“OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU
(OSAS) TEDAVİSİNDE YENİ UFUKLAR”

21 MART 2022 PAZARTESİ | SAAT 20:00 – 21:30

MODERATÖR

PROF. DR. OĞUZ KÖKTÜRK
TÜSAD Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu Başkanı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları ABD, Ankara

OSAS TEDAVİSİNE ALGORİTMİK YAKLAŞIM
PROF. DR. HİLAL ERMİŞ
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları ABD, Malatya

MODERATÖR

PROF. DR HANDAN İNÖNÜ KÖSEOĞLU
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları ABD, Tokat

OSAS TEDAVİSİNDE ÜST SOLUNUM YOLU STİMÜLASYONU
DOÇ. DR. SEMA SARAÇ
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

OSAS’DA KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TEDAVİ YAKLAŞIMI
DOÇ. DR. ASİYE KANBAY
İstanbul Medicana Ataşehir Hastanesi
Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

TÜSAD AKADEMİ ONLİNE TOPLANTISI
“VENÖZ TROMBOEMBOLİDE ANTİTROMBOTİK TEDAVİ:
CHEST REHBERİ VE UZMAN PANEL RAPORU IŞIĞINDA”

24 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE | SAAT 20:00 – 21:30

MODERATÖR

DOÇ. DR. FUNDA COŞKUN
TÜSAD DPAH Çalışma Grubu Başkanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları ABD, Bursa

DOÇ. DR. ONUR YAZICI
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları ABD, Aydın

MODERATÖR

DOÇ. DR NİLGÜN YILMAZ DEMİRCİ
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları ABD, Ankara

DOÇ. DR. FULSEN BOZKUŞ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları ABD, Kahramanmaraş

DOÇ. DR. PINAR YILDIZ GÜLHAN
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları ABD, Düzce

TÜSAD AKADEMİ ONLİNE TOPLANTISI
“GERİATRİK HASTALARDA COVİD-19 PANDEMİSİNDE
GÜNCEL DURUM VE ETİK YAKLAŞIMLAR”

17 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE | SAAT 20:00 – 21:30

MODERATÖR

DOÇ. DR. SERAP DURU
TUSAD Geriatri Çalışma Grubu Başkanı
SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM,
Göğüs Hastalıkları Kliniği,
Ankara

20:05 – 20:15

TÜRKİYE’DE YAŞLI NÜFUS DİNAMİKLERİ
DOÇ.DR AYŞE BAHADIR
SBÜ Başakşehir Çam ve Sakura Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

MODERATÖR

DOÇ. DR. FATMA YILDIRIM
SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM,
Göğüs Hastalıkları Kliniği,
Ankara

20:15 – 20:45

GERİATRİK HASTA GRUBUNDA COVİD 19’UN KLİNİK SEYRİ VE AŞILAMA
PROF.DR. ALPAY AZAP
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD,
Ankara

MODERATÖR

PROF. DR. ARZU ERTÜRK
Ahi Evran Üniveristesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları ABD,
Kırşehir

20:45 – 21:15

PANDEMİ DÖNEMİNDE GERİATRİK HASTALARA ETİK YAKLAŞIMLAR
DR. ÖĞR. ÜYESİ ARİF HÜDAİ KÖKEN
Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Tıp Tarihi ve Etik ABD,
Kırşehir

9 ŞUBAT DÜNYA SİGARA BIRAKMA GÜNÜ ETKİNLİĞİ
“NİKOTİN BAĞIMLILIĞINI ANLAMAK”

9 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE | SAAT 20:00 – 21:00

MODERATÖR

UZM. DR. ÖZLEM SÖNMEZ
TÜSAD Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı
Ankara Keçiören Sanatoryum Atatürk Göğüs
Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

NİKOTİN BAĞIMLILIĞININ FİZYOPATOLOJİSİ

UZM. DR. ZEYNEP ATAM TAŞDEMİR
İstinye Üniversitesi Bahçeşehir Liv Hospital,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

TÜSAD AKADEMİ ONLİNE TOPLANTISI
“ASTIM TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIM”

27 OCAK 2022 PERŞEMBE | SAAT 20:00 – 21:00

MODERATÖR

PROF. DR. ARZU MİRİCİ
TÜSAD Akademi Başkanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Çanakkale

ASTIM TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIM

UZM. DR. BİLGE SALIK
SBÜ İzmir Dr. Suat Seren Göğüs
Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
İzmir

TÜSAD AKADEMİ ONLINE TOPLANTISI
“COVİD-19 DA SON DURUM, OMICRON VE SONRASI”

13 OCAK 2022 PERŞEMBE | SAAT 20:00 – 21:30

MODERATÖR

PROF. DR. MUSTAFA HİKMET ÖZHAN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı (Emekli),
İzmir

COVİD-19 PANDEMİNİN 2. YILINDA SALGINDA DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE SON DURUM

DOÇ. DR. BERNA KÖMÜRCÜOĞLU
TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı
SBÜ İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve
Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
İzmir

OMİCRON VARYANTI DİĞERLERİNDEN FARKLI MI? GELECEKTE BİZİ NELER BEKLİYOR?

PROF. DR. ALPER ŞENER
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı,
İzmir

TÜSAD İZMİR ŞUBE TOPLANTISI
“SARKOİDOZ”

6 OCAK 2022 PERŞEMBE | SAAT 20:00 – 21:30

MODERATÖR

DOÇ DR. HÜLYA DOĞAN ŞAHİN
TÜSAD İzmir Şube Başkanı
SBÜ İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve
Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

TANI
DOÇ. DR. NİLGÜN YILMAZ DEMİRCİ
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

MODERATÖR

DOÇ DR. FUNDA COŞKUN
TÜSAD Difüz Parankimal Akciğer Hastalıkları ve
Pulmoner Vasküler Hastalıklar Çalışma Grubu Başkanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa

RADYOLOJİ
UZM. DR. SEHER SUSAM
SBÜ İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve
Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir

TEDAVİ
PROF. DR. ÖZLEM ÖZDEMİR KUMBASAR
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara