KOMİTELER VE KURULLAR

komite-banner-icon

Organizasyon Komitesi

Mukadder Çalıkoğlu

Kongre
Başkanı

Evrim Eylem Akpınar

Kongre
Sekreteri

Sinem Nedime Sökücü

Bilimsel Komite Başkanı

Seda Tural
Önür

Bilimsel Komite Sekreteri

Şule
Akçay

SOLUNUM 2019 Başkanı

Cengiz
Özdemir

Kongre ve Dernek Saymanı

Semra
Bilaçeroğlu

Dış İlişkiler Sorumlusu

Ülkü Aka
Aktürk

Bildiri, Poster, Web Sorumlusu

İbrahim Onur
Alıcı

Bildiri, Poster, Web Sorumlusu

Nevin Taci
Hoca

Bildiri, Poster, Web Sorumlusu

Yusuf
Aydemir

Bilimsel Komite
Üyesi

Selda
Kaynaş

Bilimsel Komite
Üyesi

Ayperi
Öztürk

Bilimsel Komite
Üyesi

Hatice Eylül
Bozkurt Yılmaz

Sosyal Komite Sorumlusu

Jülide Çeldir
Emre

Sosyal Komite Sorumlusu

Celal
Satıcı

Sosyal Komite Sorumlusu

Kongre Bilimsel Komitesi

Akciğer Kanseri
Çalışma Grubu Temsilcisi
Ufuk Yılmaz

Astım ve Alerji
Çalışma Grubu Temsilcisi
Zeynep Ferhan Özşeker

Çocuk Göğüs Hastalıkları
Koordinasyon Kurulu Temsilcisi
Ayşe Tana Aslan

Difüz Parankimal Akciğer Hastalıkları ve
Pulmoner Vasküler Hastalıklar
Çalışma Grubu Temsilcisi
Funda Coşkun

Fizyoloji Çalışma Grubu Temsilcisi
Erdinç Ercan

Geriatri Temsilcisi
Serap Duru

Girişimsel Pulmonoloji
Çalışma Grubu Temsilcisi
Levent Dalar

Göğüs Cerrahisi
Koordinasyon Kurulu Temsilcisi
Soner Gürsoy

İnfeksiyon Çalışma Grubu Temsilcisi
Berna Eren Kömürcüoğlu

İnhalasyon Tedavileri
Çalışma Grubu Temsilcisi
Can Öztürk

KOAH
Çalışma Grubu Temsilcisi
Arzu Mirici

Mesleki ve Çevresel
Solunum Hastalıkları İş Sağlığı
Çalışma Grubu Temsilcisi
Nur Şafak Alıcı

Plevra Çalışma Grubu Temsilcisi
Güntülü Ak

Solunum Rehabilitasyonu
Çalışma Grubu Temsilcisi
Gazi Gülbaş

Tüberküloz
Çalışma Grubu Temsilcisi
Dursun Tatar

Tütün Kontrolü
Çalışma Grubu Temsilcisi
Özlem Sönmez

Uyku Bozuklukları
Çalışma Grubu Temsilcisi
Oğuz Köktürk

Yoğun Bakım
Çalışma Grubu Temsilcisi
Cenk Kıraklı

TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

Merkez Yönetim Kurulu

Ülkü
Yılmaz

Başkan

Arzu
Mirici

Önceki Başkan

Şule
Akçay

Başkan Yardımcısı

Nilgün Yılmaz
Demirci

Genel Sekreter

Cengiz
Özdemir

Sayman

Oğuz
Köktürk

Üye

Semra
Bilaçeroğlu

Üye

Nazan
Şen

Üye

Güntülü
Ak

Üye

Funda
Coşkun

Üye

Ülkü Aka
Aktürk

Üye

Muzaffer Onur
Turan

Üye

Denetleme Kurulu

Mecit Süerdem

Aydın Yılmaz

Filiz Koşar

Etik Kurulu

Gülderen
Şahin

Saadettin
Çıkrıkçıoğlu

Mustafa
Özhan