komiteler-banner-icon

KOMİTELER VE KURULLAR

ORGANİZASYON KOMİTESİ

Aydın
Yılmaz

Kongre
Başkanı

Cengiz
Özdemir

Kongre Sekreteri
ve Kongre Saymanı

Güntülü
Ak

Bilimsel Komite
Başkanı

İbrahim Onur
Alıcı

Bilimsel Komite
Sekreteri

Mukadder Çalıkoğlu

SOLUNUM 2020
Başkanı

Semra
Bilaçeroğlu

Dış İlişkiler
Sorumlusu

Ayşegül Altıntop
Geçkil

Bildiri, Poster, Web
Sorumlusu

Sertaç
Arslan

Bildiri, Poster, Web
Sorumlusu

Ömer
Ayten

Bildiri, Poster, Web
Sorumlusu

Şule Taş
Gülen

Kurs
Sorumlusu

Yasemin
Söyler

Kurs
Sorumlusu

Onur
Yazıcı

Kurs
Sorumlusu

Özgür
Batum

Sosyal Komite
Sorumlusu

Ali
Çetinkaya

Sosyal Komite
Sorumlusu

KONGRE BİLİMSEL KOMİTESİ

Akciğer Kanseri
Çalışma Grubu Temsilcisi
Ufuk Yılmaz

Astım ve Alerji
Çalışma Grubu Temsilcisi
Zeynep Ferhan Özşeker

Çocuk Göğüs Hastalıkları
Koordinasyon Kurulu Temsilcisi
Ayşe Tana Aslan

Difüz Parankimal Akciğer Hastalıkları ve
Pulmoner Vasküler Hastalıklar
Çalışma Grubu Temsilcisi
Funda Coşkun

Fizyoloji Çalışma Grubu Temsilcisi
Erdinç Ercan

Geriatri Temsilcisi
Serap Duru

Girişimsel Pulmonoloji
Çalışma Grubu Temsilcisi
Levent Dalar

Göğüs Cerrahisi
Koordinasyon Kurulu Temsilcisi
Soner Gürsoy

İnfeksiyon Çalışma Grubu Temsilcisi
Berna Eren Kömürcüoğlu

İnhalasyon Tedavileri
Çalışma Grubu Temsilcisi
Can Öztürk

KOAH
Çalışma Grubu Temsilcisi
Arzu Mirici

Mesleki ve Çevresel
Solunum Hastalıkları İş Sağlığı
Çalışma Grubu Temsilcisi
Nur Şafak Alıcı

Plevra Çalışma Grubu Temsilcisi
Güntülü Ak

Solunum Rehabilitasyonu
Çalışma Grubu Temsilcisi
Gazi Gülbaş

Tüberküloz
Çalışma Grubu Temsilcisi
Dursun Tatar

Tütün Kontrolü
Çalışma Grubu Temsilcisi
Özlem Sönmez

Uyku Bozuklukları
Çalışma Grubu Temsilcisi
Oğuz Köktürk

Yoğun Bakım
Çalışma Grubu Temsilcisi
Cenk Kıraklı

TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

Merkez Yönetim Kurulu

Ülkü
Yılmaz

Başkan

Arzu
Mirici

Önceki Başkan

Şule
Akçay

Başkan Yardımcısı

Nilgün Yılmaz
Demirci

Genel Sekreter

Cengiz
Özdemir

Sayman

Oğuz
Köktürk

Üye

Semra
Bilaçeroğlu

Üye

Nazan
Şen

Üye

Güntülü
Ak

Üye

Funda
Coşkun

Üye

Ülkü Aka
Aktürk

Üye

Muzaffer Onur
Turan

Üye

Denetleme Kurulu

Mecit Süerdem

Aydın Yılmaz

Filiz Koşar

Etik Kurulu

Gülderen
Şahin

Saadettin
Çıkrıkçıoğlu

Mustafa
Özhan