Özet Başlıklar

Konusunda otör hocaların anlatımıyla güncelleme oturumları …

Son 1 yılda göğüs hastalıklarındaki değişen klavuzlar

Ana başlıklarla,

Dünyada akciğer kanseri tarama programlarında gelinen son durum ve Türkiyede uygulanabilirliği

Akciğer kanseri tanısında yeni gelişmeler

İleri evre akciğer kanserinde değişen tedavi yaklaşımları

NSIP tanısında radyolojik ve patolojik karmaşa ve tedavisinde gri alanlar

Progresif fibrozan akciğer hastalıklarında tedavi

KOAH da fonksiyonel tıbbın yeri

Küçük havayollarında merak edilenler

İnhalasyon tedavisinde yeni gelişmeler

Alfa 1 antitrypsin eksikliğinde yeni tedaviler

Farklı senaryolarla bronşektazi

Astımda biyolojik ajanların kime ne zaman ne kadar verileceği

Sinsi düşman KTEPH

Göğüs cerrahisinde gri alanlar

Göğüs hastalıklarında telemedicine

Parapnömonik plevral efüzyonlu hastaya multidisipliner yaklaşım

İleri evre akciğer kanserinde değişen tedavi yaklaşımları

Uyku ve akciğer hastalıkları

OSAS tanı ve tedavisinde değişiklikler

Göğüs Hastalıkları uzmanı olarak maluliyet yönetimi

Kentsel dönüşüm ve endüstriyelleşmenin getirdiği riskler

Vaka örnekleri üzerinden multidisipliner oturumlarla öğrenmek daha zevkli !

Büyümüş mediastinal lenf nodlarına multidisipliner tanısal yaklaşım: Kime, ne zaman, nasıl

Hemoptizi ekip işi

Yaşamı tehdit eden pnömonilere yaklaşım

Nontüberküloz mikobakteri enfeksiyonları

Kistik-kaviter lezyonlu hastada tanıya giden yol

Tütünün sağlık üzerine etkileri

Eozinofili çıkmazı

Eyvah 65 yaş üstü hasta

Yeni düşman, COVID …

COVİD pandemisinin altta yatan akciğer hastalıklarına etkisi

COVİD in ekstrapulmoner tutulumları ve bunun yansımaları

COVİD tedavisinde kazanılan deneyimler ve aşılar

Yoğun bakımda COVİD hastası yönetimi

COVİD in kronik sürecinde semptomlar, radyoloji ve fonksiyonel değişimler

Normalleşme sürecinde tanısal işlemler

Son 10 yılda salgınlar hayatımızı nasıl değiştirdi

Solunum yolu ile bulaşan hastalıklarda her boyutuyla ulusal salgın yönetimi